Pracovní diagnostika 4/2019
09.03.2019

 

Soubor psychodiagnostických metod zaměřených na podrobnou pracovní charakteristiku klienta. Obsahuje metody zjišťování výkonového potenciálu, předchozích profesních zkušeností, odborného zaměření.

Diagnostika je prováděna pomocí testů* a osobního pohovoru** pod vedením odborného garanta - psychologa

Psycholog vypracuje doporučení pro postup klienta (návrhy, cesty, milníky), kterých má klient dosáhnout v nejbližším horizontu.
Určené pro osoby
Osoby vracející se na trh práce u MD/RD
Osoby s kumulací hendikepů

Výstup:

- osobnostní profil/charakteristika

- profesní orientace

- stručná zpráva

 

Pracovní diagnostika bude probíhat:


* testování v termínu mezi  11. 3. 2019 - 12. 4. 2019

** konzultace a vyhodnocení testů psychologem: 29. 4. 2019