Pracovní diagnostika 07/2020
17.07.2020

 

Soubor psychodiagnostických metod zaměřených na podrobnou pracovní charakteristiku klienta. Obsahuje metody zjišťování výkonového potenciálu, předchozích profesních zkušeností, odborného zaměření.

Diagnostika je prováděna pomocí testů* a osobního pohovoru** pod vedením odborného garanta - psychologa

Psycholog vypracuje doporučení pro postup klienta (návrhy, cesty, milníky), kterých má klient dosáhnout v nejbližším horizontu.
Určené pro osoby
Osoby vracející se na trh práce u MD/RD
Osoby se zdravotním znevýhodněním
Osoby s kumulací hendikepů

Výstup:

- osobnostní profil/charakteristika

- profesní orientace

- doporučení rekvalifikačního kurzu

- stručná zpráva


Pracovní diagnostika proběhne:

* testování v termínu mezi 20.7. - 7.8. 2020

** konzultace a vyhodnocení testů psychologem: 17. 8. 2020