Motivační kurzy od 10/2020
25.08.2020

Motivace a základní pracovní kompetence - nastartování osobnostního potenciálu po stránce  kompetencí i dovedností vedoucí k uplatnitelnosti na trhu práce.

 

obsah:

- autodiagnostika kompetencí a dovedností

- vytvoření osobnostního portfolia (vč. CV a motivačního dopisu)

- orientace na trhu práce (seznámení s aspektem regionálního trhu práce, práce v týmu, time-management- sladění rodiny a práce)

- modeláže pracovních pohovorů, rozvíjení sebereprezentace a komunikačních dovedností

- pracovně právní legislativa

 

Pro další informace nás kontaktujte.

Určené pro osoby
Osoby vracející se na trh práce u MD/RD

Datum konání:

Zahájení kurzů: 2. 10. 2020 v 9 hodin

Navazující termíny:

16. 10. 2020

30. 10. 2020

13. 11. 2020

27. 11. 2020


VŽDY OD 09 -15h