Motivační kurzy od 6/2020
18.05.2020

Motivace a základní pracovní kompetence - nastartování osobnostního potenciálu po stránce  kompetencí i dovedností vedoucí k uplatnitelnosti na trhu práce.

 

obsah:

- autodiagnostika kompetencí a dovedností

- vytvoření osobnostního portfolia (vč. CV a motivačního dopisu)

- orientace na trhu práce (seznámení s aspektem regionálního trhu práce, práce v týmu, time-management- sladění rodiny a práce)

- modeláže pracovních pohovorů, rozvíjení sebereprezentace a komunikačních dovedností

- pracovně právní legislativa

Určené pro osoby
Osoby vracející se na trh práce u MD/RD
Osoby s kumulací hendikepů

Datum konání :

 

5. 6., 19. 6., 3. 7. 2020

vždy 9 - 15 hod