Motivační kurzy od 03/2020
11.02.2020

AKTUÁLNĚ - motivační kurzy nemohly začít ve stanoveném termínu z důvodu vyhlášení nouzového stavu. Nové termíny včas zveřejníme.

Motivace a základní pracovní kompetence - nastartování osobnostního potenciálu po stránce  kompetencí i dovedností vedoucí k uplatnitelnosti na trhu práce.

 

obsah:

- autodiagnostika kompetencí a dovedností

- vytvoření osobnostního portfolia (vč. CV a motivačního dopisu)

- orientace na trhu práce (seznámení s aspektem regionálního trhu práce, práce v týmu, time-management- sladění rodiny a práce)

- modeláže pracovních pohovorů, rozvíjení sebereprezentace a komunikačních dovedností

- pracovně právní legislativa

 

Pro další informace nás kontaktujte.

Určené pro osoby
Osoby vracející se na trh práce u MD/RD
Osoby s kumulací hendikepů

Datum konání:

AKTUÁLNĚ - motivační kurzy nemohly začít ve stanoveném termínu z důvodu vyhlášení nouzového stavu. Nové termíny včas zveřejníme.

20. 03. 2020

03. 04. 2020

24. 04. 2020

22. 05. 2020

05. 06. 2020

VŽDY OD 09 -15h