Motivační kurzy od 09/2019
01.08.2019

Motivace a základní pracovní kompetence - nastartování osobnostního potenciálu po stránce  kompetencí i dovedností vedoucí k uplatnitelnosti na trhu práce.

 

obsah:

- autodiagnostika kompetencí a dovedností

- vytvoření osobnostního portfolia (vč. CV a motivačního dopisu)

- orientace na trhu práce (seznámení s aspektem regionálního trhu práce, práce v týmu, time-management- sladění rodiny a práce)

- modeláže pracovních pohovorů, rozvíjení sebereprezentace a komunikačních dovedností

- pracovně právní legislativa

Určené pro osoby
Osoby vracející se na trh práce u MD/RD
Osoby s kumulací hendikepů

Datum konání :


27. 09. 2019

18. 10. 2019

25. 10. 2019

08. 11. 2019

22. 11. 2019


VŽDY OD 09 -15h