KVĚTEN 2018
13.04.2018


PÁ 04.05.2018  1. MOTIVAČNÍ KURZ


PÁ 11.05.2018  1. KURZ DIGITÁLNÍ GRAMOTNOSTI


PÁ 18.05.2018  2. MOTIVAČNÍ KURZ


PÁ 25.05.2018  2. KURZ DIGITÁLNÍ GRAMOTNOSTI

Určené pro osoby
Osoby vracející se na trh práce u MD/RD
Osoby s kumulací hendikepů