ČERVEN 2018
26.05.2018

01. 06. 2018   2. DIGITÁLNÍ GRAMOTNOST


08. 06. 2018   3. DIGITÁLNÍ GRAMOSTNOST


15. 06. 2018   4. DIGITÁLNÍ GRAMOSTNOST


22. 06. 2018   3. MOTIVAČNÍ KURZ


28. 06. 2018   4. MOTIVAČNÍ KURZ


Určené pro osoby
Osoby vracející se na trh práce u MD/RD
Osoby s kumulací hendikepů

PŘEDBĚŽNÉ KURZY ČERVENEC 2018


02.07. 2018   5. DIGITÁLNÍ GRAMOTNOST

14. 07. 2018  5. MOTIVAČNÍ KURZ