BŘEZEN - DUBEN 2019
19.02.0018

TERMÍNY PROBÍHAJÍCÍCH KURZŮ:


PÁ 1. 3. 2019        3. MOTIVAČNÍ KURZ

PÁ 8. 3. 2019        3. KURZ DIGITÁLNÍ GRAMOTNOSTI

PÁ 15. 3. 2019      4. MOTIVAČNÍ KURZ

PÁ 22. 3. 2019      4. KURZ DIGITÁLNÍ GRAMOTNOSTI

PÁ 29. 3. 2019      5. MOTIVAČNÍ KURZ

PÁ 5. 4. 2019        5. KURZ DIGITÁLNÍ GRAMOTNOSTI

Určené pro osoby
Osoby vracející se na trh práce u MD/RD
Osoby s kumulací hendikepů