REKVALIFIKAČNÍ KURZ - Základy obsluhy osobního počítače
09.01.2019

PROBÍHÁ REKVALIFIKAČNÍ KURZ 3K PRO PRAXI.

Absolvent vzdělávacího programu (v rozsahu 50 hod teorie) si osvojí základní poznatky, jak ovládat práci s textovým a tabulkovým dokumentem, formátovat dokumenty a zpracovávat údaje do tabulek a provádět výpočty, vyhledávat data na internetu, rozeznat rizika spojená s připojením na internet, psát e-mailové zprávy aj. základní PC dovednosti.

 

termíny konání v "KALENDÁŘ AKCÍ" - RK Základy obsluhy PC

REKVALIFIKAČNÍ KURZ - Základy obsluhy osobního počítače
09.01.2019

PROBÍHÁ REKVALIFIKAČNÍ KURZ 3K PRO PRAXI.

Absolvent vzdělávacího programu (v rozsahu 50 hod teorie) si osvojí základní poznatky, jak ovládat práci s textovým a tabulkovým dokumentem, formátovat dokumenty a zpracovávat údaje do tabulek a provádět výpočty, vyhledávat data na internetu, rozeznat rizika spojená s připojením na internet, psát e-mailové zprávy aj. základní PC dovednosti.

 

termíny konání v "KALENDÁŘ AKCÍ" - RK Základy obsluhy PC