Začněte nový start vaší kariéry!
07.02.2018

 

Jednu z cílových skupin projektu tvoří osoby se zdravotním postižením. Projekt je zacílen zejména na
osoby s duševním onemocněním. Při výběru budou dále zohledněny reálné možnosti této CS
zvládnout aktivity projektu. Cílová skupina bude tvořena ženami i muži. Do projektu budou zahrnuty
dospělé osoby v produktivním věku. Bude se jednat o osoby bydlící na území IPRÚ Liberec - Jablonec
n.N.
Duševní postižení představuje psychické příznaky nebo abnormální chování vyvolávající akutní nebo
chronické postižení. Jedná se o psychické procesy, které mají vliv na myšlení, prožívání a chování
člověka. Projekt bude preferovat zejména získaná postižení.

Koho hledáme:

Projekt cílí na osoby  v produktivním věku, které bydlí na území Liberec - Jablonecn.N.

 

 • osoby se zdravotním postižením
 • osoby dlouhodobě nezaměstnané či s nízkou kvalifikací, starší 50 nebo mladší 25 let
 • osoby vracející se z rodičovské dovolené.

 

Nabízíme:

 • individuální osobní i kariérní poradenství v průměrném rozsahu cca 20h/os.
 • Aktivizace osobnostního potenciálu, posílení základní prac.kompetencí a motivace k hledání zaměstnání.
 • Zajištění odborného a profesního vzdělávání s důrazem na individ. přístup.
 • Rekvalifikační kurzy a kurzy digitální gramotnosti.
 • Zlepšení praktických dovedností.
 • Praktická podpora při hledání pracovního uplatnění (dotovaná pracovní místa, podpora flexibil. forem práce a kratších úvazků).

Co vám projekt přinese:

- Správné nasměrování, aktivizaci, zvýšení sebevědomí, motivaci k práci
- Získání nezbytných praktických dovedností a soc. kontCo vám účast v projektu přinese:
 • Správné nasměrování, zvýšení sebevědomí, motivaci k práci.
 • Získání nezbytných praktických dovedností a soc. kontaktů
 • Zvýšení kvalifikace či odborných znalostí.
 • Snazší zvládání zátěží běžného života (finančních, psychických aj.), které usnadní vstup na trh práce
 • Možnost získání zaměstnání s perspektivou dlouhodobé udržitelnosti.

 

Začínáme od února! Počet míst je omezen, přidejte se ještě dnes!

Kontakt: Marie Kašparová mobil: 777 677 903.

Začněte nový start vaší kariéry!
07.02.2018

 

Jednu z cílových skupin projektu tvoří osoby se zdravotním postižením. Projekt je zacílen zejména na
osoby s duševním onemocněním. Při výběru budou dále zohledněny reálné možnosti této CS
zvládnout aktivity projektu. Cílová skupina bude tvořena ženami i muži. Do projektu budou zahrnuty
dospělé osoby v produktivním věku. Bude se jednat o osoby bydlící na území IPRÚ Liberec - Jablonec
n.N.
Duševní postižení představuje psychické příznaky nebo abnormální chování vyvolávající akutní nebo
chronické postižení. Jedná se o psychické procesy, které mají vliv na myšlení, prožívání a chování
člověka. Projekt bude preferovat zejména získaná postižení.

Koho hledáme:

Projekt cílí na osoby  v produktivním věku, které bydlí na území Liberec - Jablonecn.N.

 

 • osoby se zdravotním postižením
 • osoby dlouhodobě nezaměstnané či s nízkou kvalifikací, starší 50 nebo mladší 25 let
 • osoby vracející se z rodičovské dovolené.

 

Nabízíme:

 • individuální osobní i kariérní poradenství v průměrném rozsahu cca 20h/os.
 • Aktivizace osobnostního potenciálu, posílení základní prac.kompetencí a motivace k hledání zaměstnání.
 • Zajištění odborného a profesního vzdělávání s důrazem na individ. přístup.
 • Rekvalifikační kurzy a kurzy digitální gramotnosti.
 • Zlepšení praktických dovedností.
 • Praktická podpora při hledání pracovního uplatnění (dotovaná pracovní místa, podpora flexibil. forem práce a kratších úvazků).

Co vám projekt přinese:

- Správné nasměrování, aktivizaci, zvýšení sebevědomí, motivaci k práci
- Získání nezbytných praktických dovedností a soc. kontCo vám účast v projektu přinese:
 • Správné nasměrování, zvýšení sebevědomí, motivaci k práci.
 • Získání nezbytných praktických dovedností a soc. kontaktů
 • Zvýšení kvalifikace či odborných znalostí.
 • Snazší zvládání zátěží běžného života (finančních, psychických aj.), které usnadní vstup na trh práce
 • Možnost získání zaměstnání s perspektivou dlouhodobé udržitelnosti.

 

Začínáme od února! Počet míst je omezen, přidejte se ještě dnes!

Kontakt: Marie Kašparová mobil: 777 677 903.