Pracovní diagnostika
01.11.2017

Pracovní diagnostika je soubor psychodiagnostických metod zaměřených na podrobnou pracovní charakteristiku klienta. Obsahuje metody zjišťování výkonového potenciálu, předchozích profesních zkušeností, odborného zaměření.

Diagnostika je prováděna pomocí testů* a osobního pohovoru** pod vedením odborného garanta - psychologa

Psycholog vypracuje doporučení pro postup klienta (návrhy, cesty, milníky), kterých má klient dosáhnout v nejbližším horizontu. Určené pro osoby Osoby vracející se na trh práce u MD/RD Osoby se zdravotním znevýhodněním Osoby s kumulací hendikepů

Výstup:

- osobnostní profil/charakteristika

- profesní orientace

- stručná zpráva

 

Pracovní diagnostika bude probíhat:

 

* testování v termínu mezi 20. 11. 2017 - 4. 12. 2017

** konzultace a vyhodnocení testů psychologem: 06. 12. 2017

Pracovní diagnostika
01.11.2017

Pracovní diagnostika je soubor psychodiagnostických metod zaměřených na podrobnou pracovní charakteristiku klienta. Obsahuje metody zjišťování výkonového potenciálu, předchozích profesních zkušeností, odborného zaměření.

Diagnostika je prováděna pomocí testů* a osobního pohovoru** pod vedením odborného garanta - psychologa

Psycholog vypracuje doporučení pro postup klienta (návrhy, cesty, milníky), kterých má klient dosáhnout v nejbližším horizontu. Určené pro osoby Osoby vracející se na trh práce u MD/RD Osoby se zdravotním znevýhodněním Osoby s kumulací hendikepů

Výstup:

- osobnostní profil/charakteristika

- profesní orientace

- stručná zpráva

 

Pracovní diagnostika bude probíhat:

 

* testování v termínu mezi 20. 11. 2017 - 4. 12. 2017

** konzultace a vyhodnocení testů psychologem: 06. 12. 2017