Motivační semináře
14.11.2017

Přijďte na seminář, kde se naučíte jak se orientovat na pracovním trhu, jak hledat vhodné pracovní nabídky a jak sladit rodinu a práci. Pomůžeme vám najít vaše silné i slabé stránky, ukážeme na co si dát pozor v pracovní smlouvě. Vyzkoušíte si vytvořit profesionální životopis a zkusíte si “nanečisto” přijímací pohovor.

Kurzy budou probíhat od 9 do 15 hod a pro registrované účastníky projektu jsou zcela zdarma.

Přijďte a registrujte se včas. Začínáme již 16.11.2017.

Volejte:

Marie Kašparová mobil: 777677903
Zuzana Runčíková: 739 454 700


Obsah kurzu:

1. den - Orientace na trhu práce - Motivace a cíle


Způsoby vyhledávání pracovních míst, práce s informačními zdroji, využívání pracovních/personálních portálů, seznámení s regionálním trhem, práce v týmu, time-management – sladění rodiny a práce, znaky neseriózních inzerátů, formy oslovení zaměstnavatelů, vytvoření osobnostního portfolia (včetně profesionálního životopisu a motivačního dopisu), sebeprezentace v osobní dokumentaci. U všech částí je věnován důraz na praktický nácvik.

2. den - Legislativa a pracovněprávní minimum

Zákoník práce a pracovněprávní vztahy, vzory pracovních smluv, sociální zabezpečení, základy podnikání.


3. den - Pracovní pohovory "nanečisto"

Rozvíjení sebeprezentace a komunikačních dovedností - efektivní komunikace na trhu práce, komunikační principy, neverbální komunikace, sebeprezentace při jednání se zaměstnavatelem, nácvik standardních situací, přijímací pohovor – interaktivní hra.

4. den - Jak se ocenit

Jednání a vyjednávání, jaké jsou průměrné platy dle profesí a regionů, jak vyjednávat o mzdě, z čeho se skládá mzda, časté chyby při výběrovém pohovoru, skupinové řešení problému.Motivační semináře
14.11.2017

Přijďte na seminář, kde se naučíte jak se orientovat na pracovním trhu, jak hledat vhodné pracovní nabídky a jak sladit rodinu a práci. Pomůžeme vám najít vaše silné i slabé stránky, ukážeme na co si dát pozor v pracovní smlouvě. Vyzkoušíte si vytvořit profesionální životopis a zkusíte si “nanečisto” přijímací pohovor.

Kurzy budou probíhat od 9 do 15 hod a pro registrované účastníky projektu jsou zcela zdarma.

Přijďte a registrujte se včas. Začínáme již 16.11.2017.

Volejte:

Marie Kašparová mobil: 777677903
Zuzana Runčíková: 739 454 700


Obsah kurzu:

1. den - Orientace na trhu práce - Motivace a cíle


Způsoby vyhledávání pracovních míst, práce s informačními zdroji, využívání pracovních/personálních portálů, seznámení s regionálním trhem, práce v týmu, time-management – sladění rodiny a práce, znaky neseriózních inzerátů, formy oslovení zaměstnavatelů, vytvoření osobnostního portfolia (včetně profesionálního životopisu a motivačního dopisu), sebeprezentace v osobní dokumentaci. U všech částí je věnován důraz na praktický nácvik.

2. den - Legislativa a pracovněprávní minimum

Zákoník práce a pracovněprávní vztahy, vzory pracovních smluv, sociální zabezpečení, základy podnikání.


3. den - Pracovní pohovory "nanečisto"

Rozvíjení sebeprezentace a komunikačních dovedností - efektivní komunikace na trhu práce, komunikační principy, neverbální komunikace, sebeprezentace při jednání se zaměstnavatelem, nácvik standardních situací, přijímací pohovor – interaktivní hra.

4. den - Jak se ocenit

Jednání a vyjednávání, jaké jsou průměrné platy dle profesí a regionů, jak vyjednávat o mzdě, z čeho se skládá mzda, časté chyby při výběrovém pohovoru, skupinové řešení problému.